O opernom štúdiu

Jubilejná 100. sezóna SND prináša výnimočný projekt pre mladých umelcov – Operné štúdio SND. Prostredníctvom efektívnej a logickej koncepcie, inšpirovanej zahraničnými divadelnými a opernými štúdiami, Opera SND začínajúcim umelcom ponúka umeleckú platformu na prirodzený prechod z umeleckých škôl do profesionálneho divadelného prostredia.

Operné štúdio sa bude otvárať pravidelne každý rok. Počas prvého ročníka čaká jeho členov, ôsmich mladých umelcov, kontinuálny vzdelávací proces pozostávajúci z rôznorodých workshopov a projektov, ktoré sa budú konať každý mesiac niekoľko dní. Umelci budú v rámci nich formovať svoj umelecký vývoj a profesionálny rast. Účasť na všetkých súčastiach projektu bude pre členov Operného štúdia povinná. Umelecké osobnosti z domácej aj medzinárodnej scény s nimi budú pracovať na technike spevu, hereckom výraze, metódach hereckej práce, práci na opernej postave, javiskovej reči, javiskovom pohybe, tanci, interpretácii, práci s režisérom či dirigentom. Počas roka sa uskutočnia reprezentačné koncerty a vystúpenia, semináre a rôzne prednášky. Výsledky svojej práce budú mladí umelci prezentovať po skončení každého workshopu. Vyvrcholením operného štúdia 2019/2020 bude záverečný koncert jeho členov s orchestrom a hosťujúcimi interpretmi v historickej budove SND – a inscenácia operného titulu.

Zámerom Operného štúdia SND je v priebehu jednotlivých sezón pravidelne striedať operné tituly štýlov starej hudby, staršej, ale i súčasnej slovenskej tvorby, aby dostala príležitosť aj nová generácia autorov. V prvej sezóne uvedieme operu Henryho Purcella Dido a Aeneas, ale aj dielo slovenského skladateľa Jozefa Grešáka Zuzanka Hraškovie, inšpirované literárnou predlohou P. O. Hviezdoslava, v ktorom budú účinkovať aj profesionálni herci. Pri realizácii prvého ročníka operného štúdia budeme úzko spolupracovať s Hudobným centrom; v inscenácii opery Dido a Aeneas bude účinkovať Slovenský mládežnícky orchester, ktorý pôsobí na pôde tejto organizácie.

V budúcich sezónach dostanú príležitosť na realizáciu aj mladí operní režiséri.

Našou ambíciou je vytvoriť pre novú generáciu tvorivé profesionálne prostredie a možnosť predstaviť sa na doskách prvej scény. Spolupráca s osobnosťami etablovanými na domácich i zahraničných javiskách určite prinesie v priateľskej atmosfére tvorivosť, pozitívne emócie a výnimočné zážitky. Veríme, že Operné štúdio SND získa aj priazeň divákov, ktorí ho podporia návštevou verejných podujatí nášho projektu.

Tešíme sa na vás!

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.