O opernom štúdiu


Opera SND pripravila aj pre nadchádzajúcu sezónu projekt Operného štúdia, ktorého ambíciou je byť umelecko-vzdelávacou platformou pre budúcich profesionálnych spevákov.


Mladí ľudia vo veku 20 – 35 rokov, absolventi, ale aj aktuálni študenti umeleckých škôl, budú môcť počas obdobia dvoch konzekutívnych divadelných sezón pracovať po vedením renomovaných slovenských a českých divadelných profesionálov (spevákov, dirigentov, režisérov, korepetítorov).

Dostanú príležitosť si nielen naštudovať konkrétne operné postavy svetového repertoáru opery, ale dostanú príležitosť účinkovať priamo v inscenáciách nášho operného domu, zúčastňovať sa pravidelných umelecko-interpretačných kurzov rôznych zameraní a zároveň zažiť prevádzku v reálnom divadelnom dome.

Členovia operného štúdia (osem až desať spevákov) popri možnosti naštudovať si operný titul, zúčastniť sa komorných projektov alebo fragmentov z opier, absolvujú päť koncertov za jednu sezónu a prezentovať sa budú tiež na záverečnom Slávnostnom galakoncerte árií a piesní Operného štúdia SND.

Radi by sme Vás poprosili, aby ste tieto a ďalšie priložené informácie sprostredkovali študentom vašej školy – či už formou mailu, ale aj na vašich sociálnych sieťach.

Výberové konanie prebehne v dvoch kolách – prvé kolo prebehne online, formou zaslania linku (YouTube, Vimeo) s dvomi áriami rôznych štýlových období najneskôr do 10. augusta 2021 na e-mailovú adresu opernestudio@snd.sk

Postupujúci do druhého kola budú vyrozumení do 16. augusta 2021, aby sa mohli osobne zúčastniť druhého kola, ktoré sa bude konať prezenčne 21. augusta, prípadne 28. augusta (náhradný termín).


Výsledky zverejníme 6. septembra 2021.


Prílohy na stiahnutie:
Prihlasovací formulár
Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov
Podmienky konkurzu
Application Form
Declaration on Personal Data Processing
Terms of recruitment for the Opera Studio


Tešíme sa na vás!

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.