Konkurz

Podmienky výberového konania do Operného štúdia SND

Do operného štúdia sa môžu prihlásiť absolventi, študenti konzervatória či vysokej školy v odbore operný spev.

Taktiež dávame možnosť zúčastniť sa na výberovom konaní aj uchádzačom s minimálnou javiskovou, divadelnou, profesionálnou praxou.

Vekové rozpätie je ohraničené od 20 do 35 rokov.

Uchádzač o operné štúdio vyplní prihlasovací formulár operného štúdia a spolu s potrebnými prílohami ho pošle e-mailom na adresu: opernestudio@snd.sknajneskôr do 7. 6. 2019

Odoslaním prihlasovacieho formuláru potvrdzujete, že ste sa oboznámili s dokumentom „Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov Operného štúdia SND“

Dokumenty a podmienky

Podmienky pre účasť na výberovom konaní do OŠ

Informácie o výberovom konaní

Termín výberového konania: 8. 6. 2019, druhý náhradný termín 1. 7. 2019

Miesto konania: Slovenské národné divadlo, nová budova SND, skúšobné javisko

Adresa: Pribinova 17, 819 01  Bratislava  

Časový harmonogram v prípade oboch termínov konania: 

08.00 – 09:00 – Rozospievanie, príprava
09.00 – Začiatok výberového konania
09.00 – 13.00 – Spev
13.00 – 14.00 – Pohyb, herectvo
14.00 – 17.00 – Spev
17.00 – 18.00 – Pohyb, herectvo
18.00 – 21.00 – Spev
21.00 – 22.00 – Pohyb a herectvo

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.