Domov

O čom je operné študio?

• Umelecko-vzdelávacia dielňa pre mladých ľudí
• Prirodzený prechod z umeleckých škôl do profesionálneho divadelného prostredia
• Vek 20 – 35 rokov
• Absolventi, študenti umeleckých škol a ľudia s minimálnou javiskovou, divadelnou, profesionálnou praxou
• Prijímame ôsmich členov na jednu divadelnú sezónu
• Možnosť pracovať s prvotriednymi umelcami
• Kontinuálne mesačné workshopy v pravidelných štvordňových cykloch
• Pravidelné koncerty
• Možnosť účinkovania v inscenáciách Opery SND
• Slávnostný galakoncert árií a piesní Operného štúdia SND
• Operný titul Operného štúdia SND
• Prednášky, semináre a rozhovory pre členov Operného štúdia SND
• V budúcich sezónach dostanú príležitosť na realizáciu aj mladí operní režiséri a skladatelia

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.