Domov

O čom je operné študio?

• Umelecko-vzdelávacia štúdio pre mladých ľudí
• Prirodzený prechod z umeleckých škôl do profesionálneho divadelného prostredia Opery SND
• Vek 20 – 35 rokov
• Absolventi, študenti umeleckých škol a ľudia s minimálnym hudobným vzdelaním
• Prijímame ôsmich až desiatich členov na dve divadelné sezóny
• Účinkovanie v inscenáciách Opery SND, obsadzovanie členov Operného štúdia do nových inscenácií, ale aj doštudovávanie operných postáv pre potreby Opery SND
• Príležitosť pre naštudovanie operných postáv zo svetového repertoáru opery
• Pravidelné umelecko-interpretačné vedenie umeleckým riaditeľom Opery SND
• Možnosť workshopov – kurzov – masterclass rôznych umeleckých zameraní
• Možnosť pracovať s renomovanými umelcami z oblasti hudby, herectva a pohybu
• Koncerty počas sezóny
• Záverečný koncert Operného štúdia SND
• Možnosť samostatného naštudovania operného titulu, komorných projektov alebo fragmentov z opier v Opernom štúdiu SND

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.